The Large Hadron Collider (LHC)

Home » Journalism » The Large Hadron Collider (LHC)

The largest particle accelerator in the world, the LHC of the European Center for Physics, will start in August , as being told by CERN in Geneva.

The Large Hadron Collider (LHC) is a circular tunnel 27 kilometers long at the height of Geneva and the Swiss-French border. In this tunnel particles are fired at nearly the speed of light that in turn come into conflict with each other. This collision creates a multitude of new particles. At full speed and thanks to more than 1,700 superconducting bi-polar magnets, the LHC will generate about 600 million interactions between protons per second.

The achieved energy is 70 times higher than that of the LEP, the cyclotron particle accelerator which was originally built. On the basis of four detectors scientists will meticulously investigate these clashes and hope to learn more about what happened just after the Big Bang. It is generally accepted that these circumstances simulate the beginning of the cosmos.

Operating preparations for the recruitment, which now is scheduled for August, started in January 2007 with the cooling of one of the eight sectors of the great machine. Currently, all five sectors reached their exploitation temperature of 1.9 degrees above absolute zero, says the CERN. That is minus 271 degrees, one degree colder than in space.


It was the intention to put the LHC in use by the end of last year. But several problems occurred, One of them being the cooling of the first segment. Moreover, there was a need for repair of a “magnetic ensemble”.

The more than fifteen years ago initiated project brings together more than 10,000 scientists from 500 research institutions from around the world. The cost has increased from 1.6 billion to 1.9 billion euros. The CERN was established in 1954 and comprises 20 member countries, including Belgium. (Belga / JV)

Extra links::

[ad name=”Single Post Banner 468×60″]

_________________________

<<Dutch version below::>>

Grootste deeltjesversneller ter wereld vanaf augustus actief
De grootste deeltjesversneller ter wereld, de LHC van het Europees Centrum voor Deeltjesfysica, start in augustus effectief op, zo heeft het CERN in Genève meegedeeld.

De Large Hadron Collider (LHC) is een cirkelvormige tunnel van 27 km lang ter hoogte van Genève en onder de Zwitsers-Franse grens. Er worden deeltjes in afgevuurd die bijna de snelheid van het licht bereiken en die met elkaar in botsing komen. Uit deze botsingen ontstaat een veelvoud aan nieuwe deeltjes. Op volle snelheid en dankzij meer dan 1.700 supergeleidende dipoolmagneten genereert de LHC zowat 600 miljoen interacties tussen protonen per seconde.

De daarbij bereikte energie ligt 70 keer hoger dan die van de LEP deeltjesversneller waarvoor de cyclotron oorspronkelijk was gebouwd. Wetenschappers zullen aan de hand van vier detectoren minutieus deze botsingen onderzoeken en hopen meer te leren over wat er gebeurd is vlak na de Big Bang. Vrij algemeen wordt aangenomen dat dit het ontstaan van de kosmos was.

Operationele voorbereidingen voor de indienstname, die nu voor augustus is gepland, begonnen in januari 2007 met het afkoelen van een van de acht sectoren van de geweldige machine. Momenteel hebben al vijf sectoren hun exploitatietemperatuur van 1,9 graden boven het absolute nulpunt bereikt of bijna bereikt, zeg het CERN. Dat is minus 271 graden, wat een graad kouder is dan in de ruimte.

Het was de bedoeling de grootste deeltjesverneller ter wereld eind vorig jaar in gebruik te nemen. Maar er waren problemen opgetreden, onder meer bij het afkoelen van het eerste segment. Bovendien was er een herstelling nodig van een “magnetisch ensemble”.

Het meer dan vijftien jaar geleden opgestarte project brengt meer dan 10.000 wetenschappers uit 500 onderzoeksinstituten uit de hele wereld bij elkaar. De kost is ondertussen opgelopen van 1,6 miljard naar 1,9 miljard euro. Het CERN werd in 1954 opgericht en omvat 20 lidstaten, waaronder België. (belga/jv)


%d bloggers like this: